از سوي معاونت آموزش دادگستري استان تهران برگزار شد

همايش صاحبان قلم

دومين همايش صاحبان قلم و تجليل از اساتيد دوره هاي آموزشي، قضات داراي آراء كيفي، مقالات، تأليفات و همكاران اداري برگزيده دوره هاي آموزشي از سوي معاونت آموزش دادگستري استان تهران برگزار گرديد اين مراسم كه به مناسبت 14 تيرماه روز قلم در سالن كنفرانس معاونت آموزش دادگستري استان تهران تشكيل شد با حضور آقايان حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاونين قوه قضائيه و ديوانعالي و دادستاني كل كشور آوائي، رئيس كل دادگستري استان تهران، كريمي راد وزير دادگستري و جمعي ديگر از شخصيتهاي عالي رتبه دانشگاهي و قضايي برگزار شد. اين مراسم با پخش فيلمي از عملكرد و فعاليتهاي آموزش آغاز و با سخنراني آقاي آوايي و جناب آقاي حداد عادل ادامه يافت‌. در ادامه به برگزيدگان هدايايي اهداء گرديد.

• اسامي «برگزيدگان برگزيده‌ها» به شرح ذيل مي‌ باشد:

1 - استاد محترم جناب آقاي آشوري – استاد برگزيده دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت قضات
2 - استاد محترم جناب آقاي شهسواري – استاد برگزيده دوره‌هاي آموزش اداري
3 - همكار قضايي برگزيده در قسمت تأليفات جناب آقاي شاملو احمدي - بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شماره 12
4 - همكار قضايي برگزيده در قسمت تأليفات مقالات سركار خانم اسدي - معاون سرپرست مجتمع قضايي شماره 5 مجتمع قضايي خانواده 1
5 - همكار قضايي برگزيده در قسمت واحد كلينيك حقوقي جناب آقاي موسوي – رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي
6 -‌ استاد محترم جناب آقاي هاشم بيگي – استاد برگزيده دوره آموزش زبان تخصصي دوره ضمن خدمت قضات
7 - همكار اداري برگزيده در دوره‌هاي آموزشي جناب آقاي حميد رضا باقري – كارشناس قضائي دفتر رياست كل
8 -همكار قضايي برگزيده در صدور آراء كيفي جناب آقاي اللهياري – رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر

• تجليل از اساتيد برگزيده دوره‌هاي آموزشي قضايي و اداري

1 - جناب آقاي آقايي نيا – استاد جزاي اختصاصي دوره آموزش ضمن خدمت قضات
2 - جناب آقاي نوبخت – استاد آيين دادرسي دوره آموزش ضمن خدمت قضات
3 - جناب آقاي رضوانفر – استاد برگزيده دوره آموزش اداري
4 - جناب آقاي انوري – استاد برگزيده دوره آموزش اداري
5 - جناب آقاي بيعتي – استاد برگزيده آموزش زبان عمومي
6 - سركار خانم امامي – استاد برگزيده آموزش زبان فرانسه

• از سوي هيأت داوران درخصوص برگزيده شدن صدور آراء كيفي، مقالات، تأليفات مواردي بدين شرح اعلام گرديده است.
آراء ارسالي، صادره از ناحيه قضات محترم دادگستري استان تهران از حيث ظاهر امر و نحوه نگارش و تدوين آن در چهارچوب مقررات قانوني به نحو مطلوب تنظيم و انشاء گرديده است. نظر به اينكه صرف نحوه نگارش رأي و تدوين آن به خودي خود نمي‌تواند معياري مناسب در ارزيابي موضوع باشد و تنها اين ارزيابي در صورتي مقرون به واقع و صحت خواهد بود كه پرونده‌هاي مربوطه نيز مورد امعان نظر قرار گيرد و در انطباق متن رأي با محتويات پرونده نيز دقت لازم بعمل آيد. با تذكار اين نكته و توجه به اين امر كه آراء صادره در مباحث مختلف حقوقي و كيفري اصرار يافته است كه در ارزيابي هر يك از موارد مذكور،‌شاخص هاي خاص خود بايد اعمال و مورد نظر قرار گيرد. بر اين مبنا اظهار نظر نسبت به آراء ارسالي در جهت ترجيح رأي بر رأي ديگر خالي از اشكال به نظر نمي‌رسد. ولي اين امر نمي‌تواند مانع تجليل و تكريم از قضاتي گردد كه استحقاق تقدير و تشويق را دارند . لذا در اين راستا آراء صادره ارسالي كه مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نحوه تدوين و نگار ش آنها، قضاتي كه نامشان بر حسب حروف الفباء ذيلاً قيد مي‌گردد شايسته تقدير هستند.
1 - جناب آقاي انيس حسيني-دادرس علي‌البدل دادگستري شهرري
2 - جناب آقاي بنفشه – رئيس شعبه 112 دادگاه حقوقي تهران و مجتمع قضائي عدالت
3 - جناب آقاي جعفرزاده – رئيس شعبه 1154 دادگاه عمومي جزايي
4 - جناب آقاي حسينيان نسب عمران- رئيس شعبه 1111 دادگاه عمومي تهران
5 - جناب آقاي خانشي- رئيس شعبه 1162 دادگاه عمومي تهران
6 - جناب آقاي دانش آراء- رئيس شعبه 215 دادگاه حقوقي مجتمع قضائي شهيد مفتح
7 - جناب آقاي دوبحري- مستشار دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران
8 - جناب آقاي صاحبي – مستشار دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران
9 - جناب آقاي صارمي – مستشار تجديدنظر تهران
10 - جناب آقاي فرج پور – دادرس شعبه 36 كيفري
11 - جناب آقاي فرهادي – رئيس شعبه 1082 دادگاه عمومي مجتمع قضائي شهيدباهنر
12 - جناب آقاي قرباني – رئيس شعبه 1103 دادگاه عمومي جزايي مجتمع قضائي شهيد مدرس
13 - جناب آقاي كوه‌كن – دادرس شعبه 125 مجتمع قضائي شهيدباهنر
14 - جناب آقاي محمدي – رئيس شعبه 705 دادگاه عمومي مجتمع قضائي نارمك
15 - جناب آقاي كاهه – دادرس شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي كرج
16 - جناب آقاي مؤمني – رئيس شعبه 121 دادگاه عمومي حقوقي
17 - جناب آقاي نظري – رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي بخش گلستان
18 - جناب آقاي ميرحسيني رودباركي – رئيس شعبه 1183 مجتمع قضائي شهيد فهميده
19 - جناب آقاي حسن استيري – رئيس شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي خانواده 2
20 - جناب آقاي مظفري – مستشار دادگاه تجديدنظر
21 - جناب آقاي مسعودي مقام – رئيس شعبه 1059 جزايي مجتمع قضائي عدالت

• بخش تأليفات
نظر هيأت داوران به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
آثار و تأليفات ارسالي از سوي همكاران قضايي مورد بررسي قرار گرفت. نظر به اينكه تأليف ترجمه و جمع آوري و تدوين و انتشار آثار در زمينه هاي گوناگون به ويژه علم حقوق و مسائل مربوط به آن، در جهت اعتلاي آگاهي عامه و رشد فرهنگ جامعه مفيد است و اين امر مي‌تواند در رفع ناهنجاري هاي اجتماعي اثرگذار باشد .
بنابراين بزرگداشت و تكريم نويسندگان اين گونه آثار نه تنها واجب، بلكه خود يك فريضه ملي و تكاليف اخلاقي و اجتماعي كارگزاران جامعه به خصوص قوه قضائيه است. در اين راستا همكاران محترمي كه علاوه بر انجام وظايف خطير قضاء و گرفتاريهاي روزمره ، به تأليف و ترجمه تدوين آثار مذكور پرداخته اند، به حق همگي قابل تقدير و تكريمند و نظر به اينكه آثار ارسالي، در زمينه هاي مختلف تدوين گرديده ترجيح اثري به تأليف ديگر رجحان بلا دليل خواهد بود و بر فرض محال، اين امر نمي‌تواند در راستاي اجراي عدالت توجيه گردد.
ضمناً در مورد پايان نامه هاي ارسالي به لحاظ اينكه نگارش اين آثار براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد و تنظيم آن اجباري بود و در دانشگاه مربوطه نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. موجبي براي ارزشيابي مجرد آنها به نظر نمي‌رسد اسامي افراد:
1 - آقاي كريم حبيب پروين – داديار دادسراي اسلامشهر
2 - آقاي عبدالهاشم يعقوبي – معاون دادستان ناحيه‌14
3 - آقاي حسين عباس زاده اهري
4 - آقاي عبدا... خدابخشي – داديار دادسراي مركز
5 - خانم نيره عابدين زاده شهري – داديار دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6
6 - آقاي سيد يوسف حسيني – معاون دادستان دادسراي هشتگرد
7 - خانم فرحناز خسرو شاهي – معاون سرپرست مجتمع قضائي خانواده 1
8 - آقاي ترحم اسديان – معاون دادستان دادسراي ناحيه24
9 - آقاي محمدرضا آقازاده – مستشار دادگاه تجديدنظر
10 - خانم منصوره حسيني – مشاوره قضائي مجتمع قضائي خانواده 2
11 -آقاي يوسف درويشي هويدا – داديار دادسراي ناحيه 5
12 - آقاي مير اميراسماعيل رضوانفر – داديار دادسراي ناحيه 27
13 - آقاي محمدجواد خيري – معاون سرپرست مجتمع قضائي شهيد بهشتي
14 - آقاي جعفري «سرپرست سابق مجتمع قضائي خانواده»
15 - آقاي قائمي منش – دادرس علي‌البدل دادگستري ورامين
16 - آقاي قربان وند – رئيس شعبه19 م. قضايي شهيد بهشتي

• همكاران برگزيده دوره‌هاي آموزشي
(سال 84 – 83):
1 - برگزيده دوره مسئولان خدمات اداري:
آقاي عليرضا باقري نژاد – متصدي امور دفتري دادسراي مركز
2 - برگزيده دوره تقريرنويسان:
خانم معصومه سالاريان – منشي دادگاه م. محلاتي
3 - برگزيده دوره مأمورين ابلاغ و اجرا:
آقاي آرش فتحي خسرو شاهي – متصدي امور دفتري خانواده 1
4 - برگزيده دوره مديران دفاتر:
خانم ثريا محمود آبادي – متصدي امور دفتر ناحيه 14
5 - برگزيده دوره ICDL (رايانه):
خانم سهيلا نژادي – مددكار ناحيه 25
6 - برگزيده دوره آزمون ارتقاء گروه تقريرنويسان:
آقاي بهمن اكبري – منشي دادگاه م.وليعصر
7 - رگزيده دوره آزمون ارتقاء گروه مديران دفاتر:
آقاي عبدالحسين زنگنه – مدير دفتر م. مدرس
8 - برگزيده دوره آزمون ارتقاء گروه مأمورين ابلاغ و اجرا:
راهب ابراهيمي – رابط اداره ابلاغ
9 - برگزيده دوره آموزشي ضابطين:
آقاي حسين شكري
10 - برگزيده دوره آموزشي زبان:Basic
آقاي غلامرضا نجم الدين – مدير دفتر ناحيه 19
11 - برگزيده دوره آموزشي زبان:
Intermediate
خانم فاطمه صادقي
12 - برگزيده دوره آموزشي زبان:
High Intermedate
خانم سعيده كاظم زاده – متصدي امور دفتري م.‌بعثت
13 - برگزيده دوره آموزشي زبان تخصصي متون حقوقي:
آقاي جلال طالبي بدرآبادي – رئيس شعبه 1081 مجتمع قضائي شهيدباهنر
14 - برگزيده دوره آموزشي زبان فرانسه‌:
آقاي صالح خدري – داديار دادسراي عمومي و انقلاب شماره 12
15 - برگزيده دوره آموزشي شوراي حل اختلاف خانم نفيسه تاجيك